Vélemények, referenciák

Az alábbiakban ügyfeleink, partnereink véleményén keresztül kaphat képet a CEM-készülékek nyújtotta széleskörű felhasználhatóságról. Tapasztalataik magukért beszélnek!

Egis Gyógyszergyár Nyrt.

Vargáné Láng Judit, HAFEL, Spektroszkópia csoportvezető

Az Egis Gyógyszergyár Hatóanyag Analitikai Fejlesztési Laboratóriumába 2013-ban beszerzésre került a CEM új fejlesztésű, MARS 6 zárt rendszerű mikrohullámú feltárója, amelynek feladata elsősorban a kutatás-fejlesztésről érkező gyógyszerhatóanyag minták roncsolása. A műszer teljes verifikációval, IQ, OQ dokumentációval, beüzemelési jegyzőkönyvvel került átadásra, a beépített nyomtató segítségével pedig a roncsolás beállított paraméterei és azok lefutása is dokumentálható. A MARS 6 nagy méretű, színes érintőképernyővel rendelkezik, így a programok könnyen, gyorsan megírhatók, működés közben egyszerűen ellenőrizhetők a paraméterek. A vizsgálatra érkező minták sokszínűsége miatt jól használható a műszerbe opcionálisan beépített Duo-temp funkció, amely segítségével az összes edény hőmérséklet kontrollált a feltárás ideje alatt. Tapasztalatunk szerint így teljesen különböző kémiai összetételű anyagok is biztonságosan és sikeresen roncsolhatók egymás mellett egy körben, de a készülék szükség esetén akár egy minta feltárására is alkalmas.

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar,
Szerves Vegytani Intézet

Dr. Túrós György, egyetemi adjunktus

Egy éve használjuk intézetünkben a CEM Discover szintetizálót. Munkánk lényege abban áll, hogy kis méretben, gyorsan és hatékonyan, potenciálisan biológiailag aktív, új vegyületeket állítsunk elő szerves és fémorganikus kémiai eljárásokkal. A Discover jelenleg a legkisebb szerves szintéziseknél használatos készülék. A hagyományos szintéziseknél lényegesen gyorsabb folyamatot tesz lehetővé, csökkentve ezáltal a mellékreakciók beindulását, bomlástermékek képződését. A hőmérséklet, nyomás, teljesítmény paraméterek programoz-hatósága, valamint a változatos reakcióedény méret (10mL, 80mL nyomás alatt és 100mL nyitott edény) lehetővé teszik, hogy a szintézissel foglalkozó szakember hatékonyan használhassa. A működtetés során felmerült kisebb zavarokat a szerviz gyorsan és szakszerűen kezelte, az egyéni igényeknek megfelelő beállításokat elvégezte.

Debreceni Vízmű ZRt. Központi Laboratóriuma

Jánószky Mihály

Laboratóriumunkban 3 darab CEM által készített készülék található. Valamennyi eszköz a fém-vizsgálatok minta-előkészítési eljárásait segíti. A legrégebbi eszközünk: CEM MDS 2000, 1997 óta teljesíti feladatát. A készülék zárt rendszerű, középnyomású mikrohullámú roncsoló, melyben teflonbombák alkalmazásával szennyvíziszap, zsírhulladék és talaj-minták roncsolását végezzük. Az alkalmazott savkeverékek: HNO3, HNO3-H2O2, HNO3-HCl, HCl. Alkalmazásával kapcsolatban, a számos előny mellett egy hátrány jelentkezett. Szennyvíz minták feltárására csak mintahígulással használható, ami a mátrix alacsony kadmium tartalma miatt nem célszerű.

Előbb említett minta-előkészítési probléma miatt szereztük be a CEM STAR System 2 nyitott (?) rendszerű mikrohullámú roncsolónkat, melyben a szennyvizek tökéletesen feltárhatók, a minta hígulása elkerülhető, sőt a nagy térfogatú (250 ml-es) feltáró csövek alkalmazásával a mintákat még dúsítani is lehet. A készülék alkalmazásával nem csak szennyvizek, hanem talaj, szennyvíziszap, hulladék stb. is roncsolható, igaz, hogy a készülék csak atmoszférikus nyomáson üzemel, így a kötöttebb mátrixok hosszabb feltárási időt igényelnek mint a nyomás alatti rendszerek esetében. Az alkalmazott savkeverék szennyvizek esetében: HNO3-HCl, HNO3-H2O2. A készülék alkalmazásával nem csak fémvizsgálatok feltárási műveletei, hanem pl. a Kjeldahl-nitrogén roncsolási művelete (kénsav alkalmazásával) is kényelmesen elvégezhető. Ez a készülék 2006 őszétől üzemel laboratóriumunkban.

Legutóbb beszerzett feltáró egységünk a CEM MARS 5. Ez egy professzionális nagynyomású feltáró berendezés. Alkalmazásával mindazt el tudjuk végezni, mint az MDS 2000-rel, csak gyorsabban és alaposabban.

Összefoglalva: a fenti CEM termékekkel maximálisan meg vagyunk elégedve, a laboratóriumban elemzett valamennyi minta-mátrix roncsolási-előkészítési művelete elvégezhető. A Magne-Chem Kft. Háttér és szerviz támogatása is példaértékű! Igaz, hogy különösebb szervizre még a CEM MDS 2000 esetében sem volt szükség, pedig már majd 10 éve üzemel. Jellemző a háttértámogatáson belül végzett oktatás színvonalára, hogy a készülék üzembe helyezése után, a szerviz-mérnök még nem érte el a város határát, de mi már önállóan írt feltáró program futtatásával mintát roncsoltunk!! Külön említést érdemel a fenti termékek biztonságos és környezetbarát volta.

ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete,
Közegészségügyi Kémiai Laboratóriumi Osztály

Juhászné Czulek Katalin, osztályvezető

A Nagyműszeres analitikai laboratórium tevékenységi köréhez tartozik a környezeti minták toxikus elem tartalmának meghatározása. A talaj és hulladék minták roncsolása a MARS5 típusú, zárt mikrohullámú feltáró berendezéssel (CEM) könnyen, gyorsan és nagy biztonsággal elvégezhető. A több mint két éves tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy a készülék használatával az illékony elemek esetén megnőtt a visszanyerés hatásfoka. Feltárásaink „jóságát” a talaj és hulladék minták körvizsgálataiban elért eredményeink is igazolják. A berendezés beüzemelését megkönnyítette a szerviz munkatársainak segítőkészsége és nagyfokú szakmai felkészültsége.

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ,
Központi Kémiai Laboratórium

Dr. Náray Miklós, osztályvezető

Közel három éve elégedetten használjuk a CEM mikrohullámú roncsoló berendezéseket. Laboratóriumunk jelenleg 2 db MARSX típusú zárt, és 2 db STAR2 típusú nyitott roncsolóval rendelkezik. A készülékekkel nagy sorozatban, könnyen és gyorsan fel tudjuk tárni a fémanalitikai vizsgálatokra érkező mintákat. Fő feladatunk a legkülönfélébb humánbiológiai, toxikológiai és környezeti minták elemzése. A zárt mikrohullámú berendezéseket szerves analitikai célokra, extrakciós feladatok megoldására is jól tudjuk használni.

Tredegar Film Product Kft.

Chikán Tamás, minőségbiztosítási vezető

A Tredegar Film Product Kft. 1999-ben kezdte meg működését Magyarországon. Az amerikai tulajdonos a CEM mikrohullámú kemencét apportként telepítette a gyártósorok mellé a többi mérőműszerrel egyetemben. A munkafolyamatról fontos megemlíteni, hogy folyamatos, tehát a kemencéknek nincs kikapcsolt állapotuk. Az eltelt idő folyamán olyannyira megelégedtünk a működésével, hogy 2001-ben a termelés sokoldalúsága és a jó tapasztalatok miatt egy másik ugyanolyan CEM terméket vásároltunk, most már a CEM magyarországi képviselőjétől, a Pro-Var Kft-től. A közvetlen vásárlást a vámolás egyszerűsége, a garancia helybeli bonyolítása és nem utolsó sorban az olcsóbb ár indokolta. Ugyanezt tettük 2002 folyamán a kiégetéshez szükséges kvarcpapír és tégely beszerzésével kapcsolatban is.

A szolgáltatásról és a CEM termékekről csak a legnagyobb megelégedettséggel szólhatok.

KÖTI-KVF Laboratórium

Lovas András, laboratórium vezető

Laboratóriumunk környezetvédelmi analitikai vizsgálatok során használja minta-előkészítésre a CEM MARS5 mikrohullámú roncsolót. A MARS5 jól használható környezeti minták (víz, szennyvíz, iszap, üledék, por, talaj, hulladék) feltárására. Hatékony, gyors a széleskörű programválasztási és a felhasználó általi programozási lehetőségekkel. A rendszer rugalmas, jól alkalmazható nagyszámú sorozatminta roncsolására, de néhány, vagy egy-egy egyedi minta feltárása is elvégezhető. A reakció lefutás hőfok/nyomás kontrolljával a folyamat biztonságos, jól kézben tartható. A zárt rendszerű feltárás megakadályozza a minta- veszteséget és a laboratóriumi környezet szennyeződését.